مریم سیف لاری

مریم سیف لاری
  • مدرس زبان فرانسه از سال  1380
  • دارنده مدارک دوره: تدریس فرانسه به کودکان از سفارت فرانسه در تهران
  • مدرک دانشگاهی: کارشناس ارشد زبان فرانسه
  • تخصص: آموزش فرانسه به خردسالان و کودکان

 

سوابق آموزشی اجرایی:

 

  • مدیر آموزش آکادمی زبان مهرداد (از 1382 تا کنون)
  • مدرس زبان انگلیسی و فرانسه در آکادمی زبان مهرداد (1382-1386)
  • مدرس زبان انگلیسی و فرانسه در موسسه کیش ایر (1379-1382)
  • مدیر مهدزبان و پیش دبستان آکادمی زبان مهرداد (از 1392 تا کنون)

 

سوابق تحصیلی:

 

  • کارشناس ارشد مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (1387)
  • کارشناس مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه تهران مرکز (1382)