کودکانی که به مهد نمی روند


چگونه بچه هایی را که تمایل به مهد کودک ندارند متقاعد کنیم؟

در این مورد والدین نباید انعطاف داشته باشند. چرا که اگر کودک بفهمد می تواند هر وقت  که نخواست از رفتن به مهد کودک امتناع کند دیگر قاطیت و نفوذ شما از بین خواهد رفت . در حقیقت این کودک است که شما را تربیت میکند. اما بهتر است از قبل برایش مشخص کنید که او "باید" با شما همکاری کند و اگر به مهد نرود مثلا تنها می ماند. در روزهای نخست ورود کودک به مهد والدین باید به هر ترتیب که شده از غیبت  او خودداری کنند تا به تدریج، کودک با همه برنامه های آنجا آشنا شود و کم کم رابطه عاطفی با دوستانش پیدا کند.

کودک از 3 سالگی آماده ورود به مهد می شود، اما در این بین نگرانی والدین و وابستگی کودک مشکلاتی پدید می آورد. به عبارتی از یک طرف والدین هنوز مطمین نیستند کودکشان آمادگی لازم را دارد و از طرفی دیگر کودک هنوز خود را وابسته حس میکندو ممکن هست نخواهد از خوانواده جدا شود. البته این امر برای همه بچه ها یکسان نیست و بعضی به راحتی محیط مهد را می پذیرند و به آن دلبستگی پیدا نمیکنند.

اما در مورد کودکان وابسته کارشناسان توصیه میکنند که والدین برای حل این مشکل قاطعیت داشته باشند. اول فکر کنند چه چیزی به صلاح فرزندشان است، بعد تصمیم آخر را بگیرند. در این مورد نباید والدین احساسی شوند، باید بتوانند گریه های کودک را موقع ورود به مهد تحمل کنند، مانند زمانی که گریه های کودک را موقع واکسن زدن تماشا میکنند . چرا که به گفته محققین واقعا مهد کودک مانند واکسن عمل میکند و می تواند فرزند مارا در برابر آسیب های بسیار واکسینه کند.

در مورد بچه های وابسته برخی از کارشناسان معتقدند بهتر از ورود آن ها را به مهد کودک، جلوتر بیندازیم. در این باره تابستان زمان مناسبی است، چرا که کلاس پیش دبستانی تعطیل است و مهد کودک خلوت تر و مربی ها میتوانند برای هر کودک  زمان بیشتری را صرف کنند تا کم کم به محیط آنجا خو بگیرد از طرفی بچه ها میتوانند از برنامه های تفریحی نیز بیشتر لذت ببرند.