جشنواره دهم کتاب‌های آموزشی رشد، برگزیدگان خود را معرفی کرد

در گروه داوری زبان‌های خارجی کتاب: Magic Phonics از انتشارات غزال جوان تألیف مهرداد مولودی به عنوان کتاب آموزشی تقدیری جشنواره بسنده کرد. نوآوری در روش آموزش، انتخاب فعالیت‌های آموزشی متناسب با نیاز مخاطب و کیفیت ظاهری و گرافیکی کتاب از جمله تصویرسازی و صفحه‌آرایی و چاپ خوب در کسب این عنوان تأثیر داشته است.