آکادمی زبان مهرداد از مهر ماه 1382 به منظور ارائه دوره های متفاوت و موثر زبان انگلیسی کار خود را آغاز نموده است و تاکنون هزاران نفر، از دوره های آموزشی آکادمی زبان مهرداد بهره برده اند. در تمام این دوران هدف اصلی مدیران آکادمی رشد کیفی مجموعه به عنوان اولویت اول و آخر بوده است. بر اساس نظر سنجی های پیوسته از والدین و زبان آموزان، میزان رضایت مندی از آکادمی زبان مهرداد در حد بسیار مطلوبی قرار دارد. تنها کمتر از 5% فراگیران در هر دوره به دلایل آموزشی از ادامه دوره ها منصرف شده اند .

 

دپارتمان تخصصی خردسالان و کودکان آکادمی زبان مهرداد که در مهر ماه 1389 ایجاد گردید بر آن است که با استفاده از بهترین ابزار و برنامه ریزی آموزشی در بهترین سن فراگیری (3 سالگی) فرزندان شما را در تسلط به زبان "انگلیسی به آسانی و روانی فارسی" یاری نماید.

 

در آستانه دهمین سال تاسیس آکادمی زبان مهرداد، پس از یک دهه تجربه علمی و عملی در عرصه آموزش زبان، دپارتمان خردسالان و کودکان تصمیم دارد تا تعاریف جدیدی از استاندارهای آموزش زبان برای خردسالان و کودکان در فضایی کاملا متفاوت داشته باشد. این مکان جدید در شهریور ماه 92 افتتاح می گردد.