مشاوره آموزشی و آموزشگاهی دکتر مهرداد مولودی

C-MAT

تخصص و تجربه شاه کلید موفقیت هر سازمان موفقی است. چنانچه تصمیم دارید به دنیای آموزش زبان خردسالان و کودکان وارد شوید، قبل از هر حرکتی با ما مشورت کنید. و یا چنانچه در این مسیر و حرفه قرار دارید می توانید برای بهبود روش ها و سیستم های آموزشی سازمان خود از خدمات مشاوره آموزشی و آموزشگاهی دکتر مولودی، C-MAT ، به شرح ذیل بهره مند شوید.  C-MAT در قالب چهار بسته ذیل ارائه می شود:

Services

Services

C-MAT

مشاوره:

ü     مشاوره و ارائه طرح و الگوی مبلمان آموزشی، دکوراسیون داخلی و تجهیزات

ü     6 ساعت مشاوره و آموزش مدیریت اداری و آموزشی (قوانین، قرارداد ها، حوزه های فعالیت، نحوه ثبت نام، سطح بندی، زمان بندی، تعیین کتاب، ارزیابی و غیره)

ü     یکسال مشاوره مستمر و پاسخ به پرسشهای پرتکرار 

محتوای آموزشی:

ü     محتوای آموزشی مهد و پیش دبستان بین المللی شامل دروس ریاضی، علوم، هوش اجتماعی هیجانی، اخلاق و غیره

ü     4 ساعت کارگاه روش تدریس محتوای آموزشی مهد و پیش دبستان بین المللی

ü     2 ساعت مشاوره راهکارهای اداری، اجرایی و پرورشی مهد و پیش دبستان بین المللی

تبلیغات:

ü     مشاوره تبلیغاتی (انتخاب رسانه، حجم تبلیغ، نوع تبلیغ و غیره)

ü     یکسال عضویت در سایت آکادمی و درج مشخصات آموزشگاه به عنوان مجری سیستم آموزشی آکادمی زبان مهرداد

ü     یکسال پیوستن به رسانه های تبلیغاتی آکادمی زبان مهرداد

کارگاه های آموزشی:

ü     15 ساعت کارگاه آموزشی دوره تربیت مربی سنین خردسال و کودک و نوجوان

ü     8 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس مجموعه کتابهای تالیفی دکتر مولودی Magic Phonics Series

ü     6 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس سری کتاب هایPockets   گروه خردسالان

ü     6 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس سری کتاب های Backpack گروه کودکان

ü     6 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس سری کتاب های Mission گروه نوجوانان

ü     6 ساعت کارگاه های فصلی با موضوعات متنوع و متفاوت مانند بازی های زبانی، جهانی کردن کلاس، نمایش و عروسک گردانی، آزمون های کمبریج و غیره

Consultation

Materials

Advertising

Training

Platinum

Services

Services

C-MAT

مشاوره:

ü     یکسال مشاوره مستمر و پاسخ به پرسشهای پرتکرار آموزشی 

محتوای آموزشی:

ü     محتوای آموزشی مهد و پیش دبستان بین المللی شامل دروس ریاضی، علوم، هوش اجتماعی هیجانی، اخلاق و غیره

ü     4 ساعت کارگاه روش تدریس محتوای آموزشی مهد و پیش دبستان بین المللی

ü     2 ساعت مشاوره راهکارهای اداری، اجرایی و پرورشی مهد و پیش دبستان بین المللی

تبلیغات:

ü     یکسال عضویت در سایت آکادمی و درج مشخصات آموزشگاه به عنوان مجری سیستم آموزشی آکادمی زبان مهرداد

ü     یکسال پیوستن به رسانه های تبلیغاتی آکادمی زبان مهرداد

کارگاه های آموزشی:

ü     15 ساعت کارگاه آموزشی دوره تربیت مربی سنین خردسال و کودک و نوجوان

ü     8 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس مجموعه کتابهای تالیفی دکتر مولودی Magic Phonics Series

ü     6 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس سری کتاب هایPockets   گروه خردسالان

ü     6 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس سری کتاب های Backpack گروه کودکان

ü     6 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس سری کتاب های Mission گروه نوجوانان

ü     6 ساعت کارگاه های فصلی با موضوعات متنوع و متفاوت مانند بازی های زبانی، جهانی کردن کلاس، نمایش و عروسک گردانی، آزمون های کمبریج و غیره

Consultation

Materials

Advertising

Training

Gold

Services

Services

C-MAT

مشاوره:

ü     یکسال مشاوره مستمر و پاسخ به پرسشهای پرتکرار آموزشی 

کارگاه های آموزشی:

ü     15 ساعت کارگاه آموزشی دوره تربیت مربی سنین خردسال و کودک و نوجوان

ü     8 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس مجموعه کتابهای تالیفی دکتر مولودی Magic Phonics Series

ü     6 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس سری کتاب هایPockets   گروه خردسالان

ü     6 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس سری کتاب های Backpack گروه کودکان

ü     6 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس سری کتاب های Mission گروه نوجوانان

ü     6 ساعت کارگاه های فصلی با موضوعات متنوع و متفاوت مانند بازی های زبانی، جهانی کردن کلاس، نمایش و عروسک گردانی، آزمون های کمبریج و غیره

Consultation

Training

Silver

Services

Services

C-MAT

کارگاه های آموزشی:

ü     15 ساعت کارگاه آموزشی دوره تربیت مربی سنین خردسال و کودک و نوجوان

ü     8 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس مجموعه کتابهای تالیفی دکتر مولودی Magic Phonics Series

ü     6 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس سری کتاب هایPockets   گروه خردسالان

ü     6 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس سری کتاب های Backpack گروه کودکان

ü     6 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس سری کتاب های Mission گروه نوجوانان

ü     6 ساعت کارگاه های فصلی با موضوعات متنوع و متفاوت مانند بازی های زبانی، جهانی کردن کلاس، نمایش و عروسک گردانی، آزمون های کمبریج و غیره

Training

Bronze

Services

Services

C-MAT

مشاوره و کارگاه های آموزشی ویژه دوره های بزرگسالان:

ü     15 ساعت کارگاه آموزشی دوره تربیت مربی بزرگسالان

ü     8 ساعت کارگاه آموزشی روش تدریس مجموعه کتابهای گروه بزرگسالان

ü     2 ساعت مشاوره و آموزش مدیریت آموزشی (سطح بندی، زمان بندی، تعیین کتاب، ارزیابی و غیره)  

Training

Plus A

در صورت تمایل برای دریافت اطلاعات بییشتر لطفا نام متقاضی، تلفن همراه، آدرس ایمیل متقاضی را به همراه نام آموزشگاه، تلفن و آدرس پستی آموزشگاه به آدرس ما (info@mal.ir ) ایمیل نموده تا در اولین فرصت از دپارتمانC-MAT  آکادمی زبان مهرداد با شما تماس حاصل شود.گلیسی کار خود را آغاز نموده

در باره ما