آتلیه هنر و خلاقیت

چرا هنر و خلاقیت؟
 
 
سال های کودکی به عنوان حیاتی ترین و پربارترین سالها در پیشرفت خلاقانه کودک و از آن میان نقاشی به عنوان مهم ترین عامل در پیشبرد این خلاقیت شناخته شده است. کودکان ذاتاً هنرمند هستند و آنچه باعث می شود به مرور از ذات خویش دور شوند نحوه تعلیم و آموزش است. اگر آموزش به شیوه درست اعمال شود، به کودک کمک می کند که آزادانه قوه تخیل خود را بکار گیرد و خلاقیت در او شکوفا شود. در بحث آموزش نقاشی کودکان اغلب این سوال مطرح است که چه موقع اصول باید آموزش داده شود؟ باید دقت کرد که منظور از اصول صرفاً مهارت هایی نظیر دقت و کشیدن تصویر است یا کمک به کودک که شیوه خاص خود را روی کاغذ پیاده کند. اگر سال ها به عقب برگردیم می توانیم آن نوع کلاس های طراحی را به یاد آوریم که در کودکی با آنها درگیر بوده ایم که هدف از آن طراحی اشکالی مانند جعبه و گلدان و... بود که باید کاملاً شبیه اشکالی می شد که معلم در نظر داشت. اگر منظور از اصول رسیدن به این هدف است آیا نباید از خود پرسید که کودک از این درس ها واقعاً چه آموخته است و چه کمکی به او کرده که مشتاقانه طراحی و نقاشی را ادامه دهد؟ در واقع می توان گفت اساس رشد کودک در هنر این است که به او فرصت و وقت اکتشاف داده شود و کودک برای این کشف تشویق گردد و در نهایت می توان گفت  آن کودکی خوشبخت است که معلم او در کنارش و همراهش کار کند و از هر گامی که در زبان هنر به پیش برمی دارد شاد شود و تشویقش کند نه آنکه فکر خودش را به کودک نشان دهد و بگوید که چه بسازد و چگونه بسازد.
این اساس کار ما در کلاسهای هنر و خلاقیت آکادمی مهرداد است.