مکالمه زبان انگلیسی ترمیک نوجوانان

آموزش چهار مهارت زبان انگلیسی از ابتدایی تا پیشرفته
توسط مربیان آموزش دیده با گواهی دانش تدریس از دانشگاه کمبریج انگلستان
با رویکرد علمی و تاکید بر مکالمه زبان علاوه بر مهارت های خواندن و نوشتن
به منظور آماده سازی زبان آموزان نوجوان برای اخذ مدارک بین المللی زبان انگلیسی (IELTS – FCE )
از طریق کتاب های تین تو تین (انتشارات آکسفورد)، آبجکتیو (انتشارات کمبریج)