ژیمناستیک ریتمیک

با توجه به اهميت اعتماد به نفس و عزت نفس در كودكانمان
برآنيم تا روح شادي را در تن عزيزانمان بپرورانيم
و با حرکات شورانگیز ریتمیک به سبک فولکلور شوق و اشتياق شرکت در فضای آموزشی را برای آن ها دو چندان کنیم.
اجرای حرکات فولکلور در حضور دیگران به شکل گیری حس شهامت و جسارت منجر می شود و
حتي در سبک ایستادن و راه رفتن فرزندان ما نیز تاثیر گزار است و پویایی بیشتر ذهن آن ها را به همراه دارد.