Cambridge TKT

دوره های تربیت مربی دانشگاه کمبریج انگلستان با عنوان
 Cambridge Teaching Knowledge Test
توسط گروهی از چهره های برتر آموزش زبان کشور و با برنامه ریزی دکتر مهرداد مولودی
در ایران برنامه ریزی و اجرا می شوند.
با طی این دوره ها در آکادمی زبان مهرداد و با اخذ مدرک رسمی از دانشگاه کمبریج
قادر خواهید بود تا علاوه بر ارتقا دانش و مهارت تدریس خود
فرصت های شغلی خود در خارج از ایران را نیز افزایش دهید.
شما نیز برای پیوستن به جامعه دانش آموختگان TKT
همین امروز اقدام کنید.
این دوره ها در سه ماجوال اصلی و دو ماجوال تخصصی ذیل برگزار می شوند:
Language and background to language learning and teaching
Lesson planning and use of resources for language teaching
Managing the teaching and learning process
CLIL (Content and Language Integrated Learning)
YL (Young Learners)
 
مربیان عزیز می توانند اخبار مربوط به دوره های مذبور و آموزش های CPD را در کانال تلگرام Visionary Teachers به آدرس @ylttc  دنبال کنند و یا صفحه رسمی دکتر مهرداد مولودی (education_better_tomorrow) را در اینستاگرام دنبال کنند.