پارسا قدیمی


  • مدرس زبان انگلیسی از سال  96
  • دارنده مدارک دوره های تدریس:
    • Teacher Training Course
    • Teaching Kids Online MLA
  • IELTS 6.5
  • تخصص: نوجوانان، آزمون های کمبریج
پارسا قدیمی
پشتیبانی آنلاین