حنانه پیرینه


  • مدرس زبان انگلیسی از سال ۱۳۹۲
  • مدرک دانشگاهی: کارشانسی آموزش زبان انگلیسی
  • دارنده مدارک دوره های تدریس:
    • Phonics TTC) MLA)
    • Cambridge TKT
    • Teaching Kids Online) MLA)
  • تخصص: خردسالان و کودکان
حنانه پیرینه
پشتیبانی آنلاین