Young Learners TTC

Young Learners TTC

دوره تربیت مدرس Young Learners برای مدرسانی می باشد که قصد تدریس به (خردسال، کودک و نوجوان ) 3 تا 16 سال را دارند و قصد دارند تا بتوانند به صورت آنلاین و یا حضوری مهارت های اصلی زبان مثل نوشتار، گفتار و مهارت های فرعی مثل گرامر، لغت و مدیریت کلاس، روانشناسی آموزش، ارزشیابی، روش مالتیسنسوری، استفاده از بازی های آموزشی، نمایش، شعر و قصه، سیستم آموزش بازی محور و پروژه محور ... را نیز بیاموزند.

دیدگاه خود را بنویسید