فرانسه خردسالان 3 تا 6 سال

فرانسه خردسالان 3 تا 6 سال

در این دوره کودکان با متد آموزشی کتاب پوتی لوستیک پیش خواهند رفت که شامل دو کتاب 1 و 2 هست و هر کتاب حاوی 6 یونیت آموزشیست که هدف این دوره آشنایی کودکان با زبان فرانسه است و کودکان قادر خواهند بود در مورد نیاز های اولیه خود به زبان فرانسه صحبت کنند.

دیدگاه خود را بنویسید
پشتیبانی آنلاین