فرانسه کودکان 7 تا 12 سال

فرانسه کودکان 7 تا 12 سال

در این دوره کودکان با متد آموزشی الکس و زوعه پیش خواهند رفت که شامل 3 کتب و هر کتاب دارای 15 یونیت آموزشی خواهد بود که کودکان را برای این که بتوانند راحت مکالمه کنند بفهمند و بخوانند و بنویسند آماده میکند و این دوره سطح های دانش آموزان را از نظر دانش زبانی تعیین میکند و این متود یکی از متود هایی است که در مدارس کشور فرانسه هم مورد تایید و استفاده است.

دیدگاه خود را بنویسید