فرانسه نوجوانان 13 تا 16 سال

فرانسه نوجوانان 13 تا 16 سال

در این دوره زبان اموزان کتاب های امی را فرا خواهند گرفت که دارای 4 کتب که هر کتاب شامل 12 یونیت است خوهاد بود در این دوره زبان آموزان خود را برای آزمون هایی چون دلف پریم و دلف جونیور آماده خواهند کرو که هدف این دوره رساندن آنها به سطح زبانی  ب 2 خواهد بود.

دیدگاه خود را بنویسید
پشتیبانی آنلاین