دوره های دپارتمان فرانسه

دپارتمان فرانسه مهرداد با به کار گیری نوین ترین روش های تدریس زبان فرانسه با به کارگیری نوین ترین متود های کودکان فرانسه با روش های جذاب آموزشی همراه با بازی و آموزش غیر مستقیم، فرانسه رو به کوکان 3 سال تا 16 سال آموزش می دهد. دپارتمان فرانسه آکادمی زبان مهرداد یکی از بهترین تیم پشتیبانی و آموزشی برای آموزش از راه دور در اختیار داد که هدف این دپارتمان ترویج زبان فرانسه در بین کودکان است.

فرانسه خردسالان 3 تا 6 سال

در این دوره کودکان با متد آموزشی کتاب پوتی لوستیک پیش خواهند رفت که شامل دو کتاب 1 و 2 هست و هر کتاب حاوی 6 یونیت آموزشیست که هدف این دوره آشنایی کودکان با زبان فرانسه است و کودکان قادر خواهند بود در مورد نیاز های اولیه خود به زبان فرانسه صحبت کنند.

اطلاعات بیشتر

فرانسه کودکان 7 تا 12 سال

در این دوره کودکان با متد آموزشی الکس و زوعه پیش خواهند رفت که شامل 3 کتب و هر کتاب دارای 15 یونیت آموزشی خواهد بود که کودکان را برای این که بتوانند راحت مکالمه کنند بفهمند و بخوانند و بنویسند آماده میکند و این دوره سطح های دانش آموزان را از نظر دانش زبانی تعیین میکند و این متود یکی از متود هایی است ...

اطلاعات بیشتر

فرانسه نوجوانان 13 تا 16 سال

در این دوره زبان اموزان کتاب های امی را فرا خواهند گرفت که دارای 4 کتب که هر کتاب شامل 12 یونیت است خوهاد بود در این دوره زبان آموزان خود را برای آزمون هایی چون دلف پریم و دلف جونیور آماده خواهند کرو که هدف این دوره رساندن آنها به سطح زبانی ب 2 خواهد بود.

اطلاعات بیشتر

فرانسه آوا شناسی و نوشتار 7 تا 12 سال

دوره دیگری که در آکادمی زبان مهرداد وجود دارد دوره آوا شناسی کودکان برای تقویت مهارت نوشتن و خواندن است. در این دوره کودکان آوا شناسی فرانسه را با روش های نوین آموزشی فرا خواهند گرفت که روشی نوین است که موسسه زبان مهرداد این دوره را برای اولین بار برای کودکان آغاز کرده است و همراه با دوره اصلی برای ...

اطلاعات بیشتر