شرایط احراز شغل کارمند اداری

تحصیلات: حداقل دیپلم و حداکثر لیسانس
سن: حداقل 20 و حداکثر 30 سال
تجربه: ترجیحاً در مشاغلی که با مشتریان مستقیماً در ارتباطات بوده‌اند
عدم استعمال هر گونه مواد مخدر و دخانیات
عدم سوء پیشینه 
داشتن سلامت کامل جسمی / روحی
آشنایی با نرم افزار office
داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان