پشتیبان فنی

عارفه صنوبری

عارفه صنوبری

پشتیبان فنی

عارفه صنوبری

پشتیبان فنی
شایان معظمی

شایان معظمی

کارشناس تولید محتوا

شایان معظمی

کارشناس تولید محتوا
کوروش توکلی

کوروش توکلی

کارشناس تولید محتوا

کوروش توکلی

کارشناس تولید محتوا
حمیده فضیلتی

حمیده فضیلتی

کارشناس تولید محتوا

حمیده فضیلتی

کارشناس تولید محتوا
محمد حسام نوروزی

محمد حسام نوروزی

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

محمد حسام نوروزی

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • کارشناس IT از سال 1398
  • مدرك دانشگاهي: كارشناسي ارشد مهندسی مکاترونیک
  • دارنده مدارك:
    • +Network
    • MCSA
    • CCNA

رضایت مندی