مدیر آموزش

مریم سیف لاری

مریم سیف لاری

مدیرکل آموزش

مریم سیف لاری

مدیرکل آموزش

مدیر آموزش آکادمی زبان مهرداد (از 1382 تا کنون)

مدرس زبان انگلیسی و فرانسه در آکادمی زبان مهرداد (1382-1386)

مدرس زبان انگلیسی و فرانسه در موسسه کیش ایر (1379-1382)

مدیر مهدزبان و پیش دبستان آکادمی زبان مهرداد (از 1392 تا کنون)

 

رضایت مندی