آکادمی زبان مهرداد

مرکز تخصصی آموزش زبان انگلیسی خردسالان و کودکان
با رویکرد زبان مادری در قالب مهد زبان و پیش دبستان انگلیسی

آکادمی زبان مهرداد مدرسه نیست! مهد کودک هم نیست!

زبان آموزان کودک، با بازی های کودکانه، هم در مکالمه و هم در خواندن و نوشتن انگلیسی
تا بالاترین سطوح مدارک زبان دانشگاه کمبریج پیش می روند.

در کلاس های آموزشگاه زبان مهرداد،
زبان آموزان بطور علمی و غیر مستقیم با تمرکز بر یادگیری محیطی،
علاوه بر مهارت های زبانی در مهارت های زندگی نیز رشد می یابند.

فرزند شما شایسته داشتن مهربان ترین مربیان حرفه ای زبان انگلیسی کودک است
تا از طریق بازی های زبانی و کودکانه و با در نظر گرفتن
تمامی ابعاد رشد اجتماعی، عاطفی، حرکتی، شناختی و اخلاقی،
شیرین ترین خاطرات کودکی خود را ثبت کند.

ویدئوی معرفی

تازه ها