سارا توکلی بینا


 • مدرس زبان انگلیسی، هنر و موسیقی از سال 1385
 • مدرک دانشگاهی: کارشناسی
 • دارنده مدارک دوره های تدریس:
  • Young learners TTC) MLA)
  • Teaching Kids Online) MLA)
  • مدرک مربیگری ارف کودکان از آموزشگاه پارس
  • نوازندگی ویولن و پیانو
 • تخصص: خردسالان و کودکان
سارا توکلی بینا