فرانسه آوا شناسی و نوشتار 7 تا 12 سال

فرانسه آوا شناسی و نوشتار 7 تا 12 سال

دوره دیگری که در آکادمی زبان مهرداد وجود دارد دوره آوا شناسی کودکان برای تقویت مهارت نوشتن و خواندن است. در این دوره کودکان آوا شناسی فرانسه را با روش های نوین آموزشی فرا خواهند گرفت که روشی نوین است که موسسه زبان مهرداد این دوره را برای اولین بار برای کودکان آغاز کرده است و همراه با دوره اصلی برای کودکان تدریس خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید
پشتیبانی آنلاین