مدرسان

ملیکا خسروی

ملیکا خسروی

سرگروه دپارتمان کودکان

ملیکا خسروی

سرگروه دپارتمان کودکان
 • مدرس زبان انگلیسی از سال 1398
 • مدرک دانشگاهی: دانشجوی کارشناسی عکاسی
 • دارنده مدارک دوره های تدریس:
  • Young learners TTC
  • Teaching Kids Online (MLA)
 • IELTS 7
 • تخصص: کودکان
حنانه قهرمانی

حنانه قهرمانی

مدرس

حنانه قهرمانی

مدرس
 • مدرس زبان انگلیسی از سال ۱۳۹۶
 • مدرک دانشگاهی: دانشجوی کارشناسی گرافیک
 • دارنده مدارک دوره های تدریس:
  • Phonics TTC (MLA)
  • Very Young learners TTC
  • Teaching Kids Online (MLA)
 • IELTS 7.5
 • تخصص: خردسالان و کودکان
ندا فارسی

ندا فارسی

سرگروه دپارتمان فانیکس

ندا فارسی

سرگروه دپارتمان فانیکس
 • مدرس زبان انگليسي از سال ١٣٨٦
 • مدرك دانشگاهي: كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي
 • دارنده مدارك دوره هاي تدريس:
  • Teacher Training Course
  • Teaching Kids Online (MLA)
  • FCE, CAE
 • تخصص: نوجوانان
پارسا قدیمی

پارسا قدیمی

مدرس

پارسا قدیمی

مدرس
 • مدرس زبان انگلیسی از سال  96
 • دارنده مدارک دوره های تدریس:
  • Teacher Training Course
  • Teaching Kids Online MLA
 • IELTS 6.5
 • تخصص: نوجوانان، آزمون های کمبریج
مائده تایید

مائده تایید

مدرس

مائده تایید

مدرس
 • مدرس زبان انگلیسی از سال ۱۳۹۶
 • مدرک دانشگاهی: کارشناسی
 • دارنده مدارک دوره های تدریس:
  • Phonics TTC (MLA)
  • Young learners TTC (MLA)
 • تخصص:  کودکان و نوجوانان
سحر طارمی

سحر طارمی

مدرس

زهرا نصیری

زهرا نصیری

مدرس

سارا کریمی

سارا کریمی

مدرس

فاطمه سوری

فاطمه سوری

مدرس

محمد مهدی نصرتی

محمد مهدی نصرتی

سرگروه دپارتمان کودکان

محمد مهدی نصرتی

سرگروه دپارتمان کودکان
 • مدرس زبان انگلیسی از سال ۱۳۹۵
 • مدرک دانشگاهی: دانشجوی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
 • دارنده مدارک دوره های تدریس:
  • Young learners TTC) MLA)
  • Phonics TTC) MLA)
  • Teaching Kids Online) MLA)
 • تخصص: کودکان، نوجوانان
افشین صادقی پناه

افشین صادقی پناه

مدرس

افشین صادقی پناه

مدرس
 • مدرس زبان انگلیسی از سال 1398
 • مدرک دانشگاهی: دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
 • دارنده مدارک دوره های تدریس:
  • Teacher Training Course
  • Teaching Kids and Teens online (MLA)
  • Advanced (Safir Language Academy)
 • تخصص:  کودکان ، نوجوانان

 

 

حنانه پیرینه

حنانه پیرینه

مدرس

حنانه پیرینه

مدرس
 • مدرس زبان انگلیسی از سال ۱۳۹۲
 • مدرک دانشگاهی: کارشانسی آموزش زبان انگلیسی
 • دارنده مدارک دوره های تدریس:
  • Phonics TTC) MLA)
  • Cambridge TKT
  • Teaching Kids Online) MLA)
 • تخصص: خردسالان و کودکان

رضایت مندی