ناظر آموزشی

فاطمه علی کاهی

فاطمه علی کاهی

ناظر آموزشی گروه نوجوانان

فاطمه علی کاهی

ناظر آموزشی گروه نوجوانان
 • فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • دارنده مدارک دوره های تدریس:
  • Cambridge TKT
  • Teaching Kids Online (MLA)
  •  How to Teach IELTS 
 • تخصص : کودکان و نوجوانان
یکتا نجات پور

یکتا نجات پور

ناظر آموزشی گروه کودکان

یکتا نجات پور

ناظر آموزشی گروه کودکان
 • مدرس زبان انگلیسی از سال ۱۳۹۶
 • مدرک دانشگاهی: کارشناسی
 • دارنده مدارک دوره های تدریس:
  • Phonics TTC (MLA)
  • Young learners TTC (MLA)
  • Teaching Kids Online (MLA)
  • IELTS 7.5
 • تخصص:  کودکان و نوجوانان و آزمون های کمبریج
سارا دارآفرین

سارا دارآفرین

ناظر آموزشی گروه خردسالان

سارا دارآفرین

ناظر آموزشی گروه خردسالان
 • مدرس زبان انگلیسی از سال 1384
 • مدرک دانشگاهی: کارشناسی ارشد
 • دارنده مدارک دوره های تدریس:
  • Phonics TTC (MLA)
  • Young learners TTC (MLA)
  • Teaching Kids Online (MLA)
  • IELTS 6.5
 • تخصص:  خردسالان، کودکان و فونیکس

رضایت مندی