شروع کمپین یلدایی راست چین

| شروع تا 24 ساعت آینده

جـدیدترین دوره هـــای آمـــوزشـــــــی

the latest training courses

جـدیــــــــدترین مطــــــــــالب وبـــــــــــــــــلاگ

The newest content of the blog

مدارک زبان انگلیسی کمبریج

مقدمه آزمون‌های زبان انگلیسی کمبریج مجموعه‌ای از آزمون‌های بین‌المللی معتبر هستند که توسط دانشگاه کمبریج برگزار می‌شوند. این آزمون‌ها مهارت‌های زبان انگلیسی شما را در …

زمان مطالعه : 7 دقیقه
مشاهده مطلب
روش های آموزش زبان انگلیسی به کودکان

مقدمه آموزش زبان انگلیسی به کودکان یکی از بزرگترین اهداف والدین امروز به شمار می‌رود. در واقع در سال های اخیر همه به اهمیت یادگیری …

زمان مطالعه : 6 دقیقه
مشاهده مطلب